Kirkegårdsvedtægter

Hvis du ønsker at læse vedtægterne i deres fulde længde, kan de findes ved at trykke her.

Tillæg til kirkegårdsvedtægt der omhandler plade i plæne området kan findes her.


Uddrag af vedtægter og bestemmelser

Gravsten/plade på urnegravsted må max være 60 x 40 cm.

Plade til gravplads i plæne skal være 60 x 40 cm.

Der må på gravsteder ikke foretages plantning af planter, der forudses at blive til ulempe for andre gravsteder.

Hække skal friholdes i en afstand af ca. 15 cm.

Der må ikke benyttes kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Ved anlæg af gravsted skal man bestræbe at holde naturlig terrænhøjde, således at fald mod gang og andre gravsteder undgås.

Ved kirkens overtagelse af gravsteder forudsættes nyplantning og nyanlæg.

Gravsteder, som vedligeholdes af kirkegården, skal anlægges, så de ikke unødigt besværliggør vedligeholdelsen.

Foto på gravsten må max være 12 x 12 cm.

Hunde må ikke medtages på kirkegården.


Udrag af ordensreglement

Kirkegården er et indviet sted, og enhver må ved sit eksempel medvirke til, at ro og orden opretholdes.

Cykler må ikke medtages på kirkegården.

Hunde må ikke medtages på kirkegården.

Gravmæler må kun fjernes efter aftale med kirkegårdslederen.

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

Visne blomster og kranse, papir/plast og andet afffald, lægges i affaldsstativerne eller på affaldspladsen.

Kemiske midler er ikke tilladt.

Uvedkommende færdsel på gravpladser er ikke tilladt.

Lånte redskaber sættes på plads.

Plastvaser til brug på gravpladserne, kan frit  tages fra stativerne. Efter brug bringes vaserne tilbage på stativet. GLAS MÅ IKKE BENYTTES.

Bredsten Menighedsråd

 

Del dette:

Find Gravsted

Hvis du ønsker at finde et bestemt gravsted, tryk her

Kun nuværende gravsteder kan findes. Ønsker du at forhøre angående udløbne gravsteder, kontakt da graverkontoret.


Når du har fundet gravstedsnummer, kan du evt. finde det på kortet nedenunder.

Eksempel: B D 16 008-009

B=Bredsten kirke. (Bruges ikke)

D=Afdeling

16=Række

008-009=Plads 8 og 9