Årets gang på kirkegården


Januar

I januar udsendes fornyelsesbreve til gravstedsejere, hvis gravsteder er udløbne.

Marts

Fra midt i marts tages grandækningen af.

 

Renholdelse af gravsteder og græsslåning påbegyndes, og fortsætter frem til ca. midt i oktober.

April - Maj

Udløbne gravsteder sløjfes.

 

Inden påske udplantes stedmoderblomster.

 

Nye gravsteder anlægges og vinterens udgåede planter skiftes.

Juni - juli

Inden grundlovsdag udplantes sommerblomster.

 

Fra midt i Juni og ca. 3 uger frem klippes hæk.

September

I September foretages gerne forskellige anlægsopgaver, det kan eksempelvis være udskiftning af vores gamle thujahække med ny takshæk, anlæggelse af ny græsplæne og lignende.

Oktober

I uge 43 påbegyndes grandækningen som forventes færdig til 1. søndag i advent.

December

Regninger udsendes til de gravstedsejere, der har en aftale om årlig betaling.


Diverse øvrige opgaver i løbet af året

Græsplænen kantskæres gerne 2 gange om året, forår og efterår.  

 

Om foråret efterfyldes nyt stenmel i pigsten omkring kirken

 

Der køres ny ral på gangene, hvor det behøves. 

 

Stigrus på hovedstier jævnes efter behov.


Del dette: